Griepprik van koeien onderzocht

De Gezondheidsdienst voor Dieren en de boerenorganisatie LTO-Nederland zijn een grootschalig onderzoek begonnen naar de bijwerkingen van een vaccin tegen koeiengriep (IBR). De aanleiding hiervoor is de dood van 1.400 runderen op elf bedrijven.

Enkele weken geleden kwam vast te staan dat een partij met vaccins van de Duitse fabrikant Bayer was vervuild met een agressieve variant van het BVD-virus (Bovine Virus Diarree), dat een besmettelijke en dodelijk diarree veroorzaakt. Vijfhonderd koeien zijn hieraan dood gegaan. Negenhonderd runderen zijn uit voorzorg afgemaakt.

Een door de Gezondheidsdienst voor Dieren uitgevoerd onderzoek gaf aan dat er een verband bestond tussen het vaccin en het ziektebeeld. De besmette entstof bleek onder twaalf dierenartsenpraktijken verspreid. Vijf van hen hadden die ook gebruikt voor het inenten van 1.400 koeien. De ruim 45.000 veehouders die meedoen met de landelijke IBR-entingscampagne tegen koeiengriep krijgen een brief met het verzoek alle bijwerkingen van de inenting te melden. De organisaties willen er zo achter komen of nog meer koeien met het agressieve virus zijn besmet.

Tot nu toe hebben zich driehonderd boeren gemeld die runderen hebben met bijwerkingen die mogelijk iets te maken hebben met de enting. Deze bedrijven worden nader onderzocht. Als het verband kan worden aangetoond, kan Bayer daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Bayer heeft de getroffen veehouders al een schadevergoeding toegezegd van enkele miljoenen guldens, ook voor gederfde inkomsten.

De entcampagne die LTO in het najaar opzette is erop gericht de koeiengriep binnen vijf jaar uit te bannen. De kosten hiervan bedragen ongeveer 50 miljoen. Wegens de problemen met de vervuilde entstof is de campagne tijdelijk stop gezet.