DEMOCRATIE

Het is opmerkelijk en eigenlijk onaanvaardbaar dat de leiding van een instituut waarvan de naam met het woord `wetenschappelijk' begint, de wetenschap ondemocratisch noemt (W&O, 27 maart). ``Met name de koele cijfers dringen de wil van het volk steeds meer naar de achtergrond'', aldus Henk van de Bunt, hoofd van het WODC.

Democratie betekent dat iedereen alles mag weten, niet dat iedereen alles moet kunnen begrijpen. Op grond van een soortgelijk misverstand gaven in de jaren zestig sommige docenten aan alle studenten een tien: het zou ondemocratisch zijn om de één meer te geven dan de ander. Het is de taak van een democratie om iedereen in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk te begrijpen, niet om het peil van de informatie af te stemmen op de domste inwoner. Dus: zorgen voor goed onderwijs, ook in het hanteren van koele cijfers.