Zalm wil koepel voor toezicht

Een Raad van Financiële Toezichthouders gaat controle uitoefenen op de financiële conglomeraten, die tegelijkertijd bankieren, verzekeren en handelen in effecten. Dit moet de consument helpen in inzicht te krijgen in de tegenwoordig zeer ingewikkelde financiële producten die worden aangeboden.

Het kabinet heeft gisteren op voorstel van minister Zalm (Financiën) besloten tot het instellen van deze Raad, waarin de Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en de Verzekeringskamer (VK) deelnemen.

De Raad moet het toezicht op de financiële markten versterken en vormt een aanvulling op het toezicht per sector, dat volgens het kabinet ,,voor sectorale onderwerpen goed functioneert''. DNB, STE en VK krijgen de opdracht om afspraken te maken over zaken die de sector overstijgen.

De financiële sector is in Nederland het laatste decennium stormachtig gegroeid op de golven van de internationale financiële markten. Bij de grote concentraties zijn financiële conglomeraten gevormd, zoals ING en Fortis, die naast hun traditionele verzekeringsactiviteiten ook actief zijn geworden in bankieren en effectenhandel. De oerbank ABN Amro heeft inmiddels de vleugels ook uitgeslagen in de verzekeringsbranche en de investment banking.

Begin jaren negentig, bij de inrichting van het financiële toezicht, deed DNB pogingen om ook controle te mogen uitoefenen op de verzekeringpoten van de financiële conglomeraten. DNB verloor die slag uiteindelijk van de VK, die verantwoordelijk bleef voor de verzekeringsactiviteiten. De Raad van Financiële Toezichthouders komt nu in feite boven de toezichthouders.

Die Raad is volgens het kabinet nodig door de komst van de financiële conglomeraten en door de ,,vervlechting van de financiële produkten, waardoor de consument vaak niet meer weet of het een bancair-, beleggings- of verzkeringsproduct betreft''. Met name de hausse op de aandelenbeurzen heeft aanbieders geïnspireerd tot het aanbieden van complexe produkten, die vaak tot doel hebebn het belastbaar inkomen te drukken. Het kabinet verwacht van de Raad een ,,stroomlijning van het toezicht'', heldere voorlichting en meer marktwerking.

De kwaliteit van het financiële toezicht is de laatste jaren in toenemende mate onderwerp van politieke en publieke discussie geworden. De val van verzekeraar Vie d'Or, de ondergang van commissionair Nusse Brink en het grootscheepse justitiële onderzoek naar de beursfraude waren daarvoor de aanjagers. Om die reden was eerder al besloten om met name de bevoegdheden van de STE, lange tijd een wat afstandelijke toeizchthouder op de beurs, te vergroten. Die bevoegdheden worden nu verder uitgebreid. De STE krijgt nu – naast de banken en effectenhuizen — ook de controle op het effectenverkeer bij verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen.