Vrije regelval

Guus Middag (Boeken, 26.3.99) heeft in het gedicht Werkster van Achterberg moeite met `haar lot ten hoon'. Volgens mij is `haar lot' haar aardse lot: het moeten sloven voor de beter gesitueerden. Hadden deze laatsten in de hemel voor háár moeten sloven, dan was er sprake geweest van gerechtigheid, maar nee: die heren hebben 't nu even goed als zij. Dan kwam de arme Lazarus er beter af. Die kwam in de hemel in Abrahams schoot terecht en de rijke man had het nakijken.