`Volksverhuizing in Noord-Korea'

De Noord-Koreaanse regering is vorig jaar begonnen met de gedwongen verhuizing van zo'n twee miljoen inwoners van de hoofdstad Pyongyang en andere steden naar het platteland. Dat heeft het hoofd van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst, Lee Jong-chan, gezegd in het Zuid-Koreaanse parlement. Volgens hem heeft het opgelegde migratieprogramma, dat over vijf jaar is uitgesmeerd, een tweeledig doel: het voorkomen van onrust in de steden en het inschakelen van extra arbeidskrachten om de ineengestorte voedselproductie op te vijzelen. Het noodlijdende, vrijwel van de buitenwereld afgesloten Noord-Korea kent al enige jaren ernstige hongersnood terwijl er hoegenaamd geen economische activiteiten zijn die buitenlandse deviezen kunnen opleveren. Vooral werklozen, ex-veroordeelden, berispte overheidsambtenaren en mensen die familie hebben op het platteland zouden worden gedwongen te verhuizen. (AP)