Servische tv toont Rugova en Miloševic in gesprek

De Joegoslavische president, Slobodan Miloševic, heeft gisteren in Belgrado verrassend gesproken met Ibrahim Rugova, leider van de Kosovo-Albanezen.

De Servische televisie toonde beelden van een zeer montere Miloševic samen met Rugova, die zich ogenschijnlijk ongemakkelijk voelde. Volgens de televisie werden de twee het eens over de noodzaak van ,,een vreedzame regeling'' in Kosovo, maar daarbij werd niet gemeld hoe die eruit zou moeten zien. Rugova zou de NAVO hebben gevraagd met de bombardementen op te houden en ,,het doden van mensen'' te staken. Die opmerking over de luchtacties staat haaks op wat Rugova enkele dagen geleden tegen het Duitse blad Der Spiegel zei. Daarin vroeg hij de NAVO juist om het sturen van grondtroepen naar Kosovo.

Van Rugova werd eerder deze week bericht dat hij in Priština, de hoofdstad van Kosovo en zijn woonplaats, was gewond en ondergedoken en dat zijn huis in brand was gestoken. Later heette het dat hij onder de `bescherming' van de Servische politie was geplaatst. Niets in de tv-beelden van gisteren wees op een verwonding.

Volgens de NAVO en de Amerikaanse regering is Rugova kennelijk gedwongen tot de ontmoeting met zijn meest bittere tegenstander Miloševic. Ook leiders van de Kosovaren gaan daar vooralsnog van uit. Het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK liet bij monde van haar leider Hashim Thaçi echter vanuit Tirana weten dat, als blijkt dat Rugova vrijwillig tot zijn uitlatingen is gekomen, hij zich schuldig heeft gemaakt aan `hoogverraad': ,,Rugova's reis naar Belgrado en zijn ontmoeting met Miloševic, het hoofd van de crimninelen, is een directe aanval op de strijd van het volk van Kosovo, de NAVO, de VS en de hele internationale gemeenschap.''

Mede wegens de vraag of hij vrijwillig dan wel onder dwang tot zijn uitspraken over luchtacties van de NAVO is gekomen, hebben diverse West-Europese ministers Rugova uitgenodigd voor overleg naar Brussel of Bonn te komen. (Reuters, AP)