Selectie: Radio

De recensenten. Schrijfster Hermine Landvreugd en kunstenares Lidy Jacobs praten over elkaars werk. Landvreugd schreef Kont achteruit. Hoerig en Jacobs exposeert in het Groninger Museum zachte stoffen penissen. Radio 1, 20.02-21.00u.

Uit het nieuws. Gesprek met oud-minister Pieter Winsemius. Radio 1, 21.02-22.00u.

Passie & Saeta. Over de passiezang saeta. Dit is een onbegeleid, religieus liedgenre, dat gezongen wordt tijdens de processies in de Andalusische Heilige Week voor Pasen. Ook passiezang van elders, zoals bijvoorbeeld het lijdensverhaal van Christus in het Koreaans. Radio 4, 20.02-23.00u.

Kamerbreed. O.a. een toelichting op de notitie Veiligheid van het CDA door Kamerlid Theo Rietkerk en een reactie van het Kamerlid voor D66 Olga Scheltema. Morgen, Radio 1, 11.02-12.00u.