Rustig slapen in 1936

Maarten Huygen schrijft in zijn rubriek Beeld (NRC Handelsblad, 30 maart) ,,Colijn hield voor de oorlog een U-kunt-rustig-gaan-slapen-speech.'' Ook de in zijn rubriek optredende goeroe Mient Jan Faber schreef in een van zijn opinies over Joegoslavië: ,,Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog hebben we Hitler zijn gang laten gaan. Denk aan Colijn die vond dat we rustig konden gaan slapen.''

Deze veelgehoorde mythe doet geen recht aan Colijn. Wat heeft Colijn gezegd en wanneer? Aan het slot van zijn radiorede op 11 maart 1936 naar aanleiding van de herbezetting van het Rijnland door Hitler op 7 maart 1936, sprak Colijn: ,,Daarom maan ik nog eens aan, om zich niet te laten verontrusten. Het is beter dat men later getuigen moet dat de Regering wel heel voorzichtig is geweest dan dat het haar met hoe geringe kans ook, later verweten zou kunnen worden, dat zij gedut had op een tijd dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek den luiteraars dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn.''

    • Henk Wolzak