Rapporteur VN: vooruitgang naar toleranter Iran

De regering van de Iraanse president Mohammad Khatami boekt vooruitgang in haar streven naar een ,,meer tolerante maatschappij (..) die over het algemeen aanzienlijk meer respect heeft voor de rechten van de mens dan in het verleden het geval was''. Dat heeft de rapporteur van de VN-commissie voor de Rechten van de mens voor Iran, de Canadese diplomaat Maurice Copithorne, gisteren gezegd in en toespraak tot de VN-commissie, die op dit moment in Genève haar jaarlijkse, zes weken durende, zitting houdt. Maar hij voegde eraan toe dat Iran zeker nog een jaar speciale aandacht van de VN-commissie verdient omdat de verbeteringen nog niet groot genoeg zijn.

Daarbij wees Copithorne in het bijzonder op de moorden op verscheidene oppositiepolitici en schrijvers in het afgelopen najaar. In verband daarmee erkende het ministerie voor de Inlichtingendiensten in een opmerkelijke ontwikkeling dat een aantal van zijn medewerkers schuldig waren. Maar, aldus Copithorne, noch de namen van de verdachten, noch plannen voor hun berechting zijn aangekondigd. Hij stelde dat de regering meer moet doen om de situatie op te helderen. Daaraan voegde hij toe dat de Iraanse regering hem deze week had verzekerd dat zij haar publieke beloften dienaangaande van plan is na te komen.

Copithorne zei dat in Iran ,,wijd en zijd wordt verwacht'' dat de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand ,,een belangrijke stap voorwaarts zijn in de ontwikkeling van democratische processen in Iran''. ,,Kortom, de uitvoerende tak van de regering van de Islamitische Republiek, onder het leiderschap van president Khatami, blijft op een koers die, als hij succesvol is, niet alleen de regering legitimiteit in de ogen van de bevolking zal brengen, maar ook nieuw respect voor de waardigheid van het individu en voor de rechten van alle burgers'', aldus de VN-rapporteur.

De hervormingsgezinde hojatoleslam (geestelijke van lage rang) Mohammad Khatami, die in 1997 met een grote meerderheid als president werd gekozen, ontmoet op zijn pad voortdurend verzet van machtige conservatieve facties die zeggen de islamitische waarden te verdedigen. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij zijn aanhangers grote successen boekten, hebben Khatami's positie echter verder versterkt. (Reuters, AFP, AP)