Ramsj

David Lyle Jefrrey (ed.): A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. Gebonden, Eerdmans 1992, van ƒ157,50 voor ƒ49,90. De Boekenmarkt Den Haag.

Dit vuistdikke naslagwerk over de invloed van de bijbel op de Engelse literatuur van de middeleeuwen tot nu is zonder twijfel het mooiste ramsjboek van deze week. Ruim 160 medewerkers waren er zestien jaar mee bezig. Maar de lemma's mogen er dan ook zijn: gedegen, toegankelijk en met uitvoerige bibliografische verwijzingen. Alfabetisch gerangschikt en met een indrukwekkende literatuurlijst.

Patrick Marnham: De man die Maigret niet was. Paperback, De Arbeiderspers 1992, van ƒ59,90 voor ƒ19,90. De Slegte.

Spraakmakende biografie van de Belgische detective-schrijver Georges Simenon. Simenon beschouwde schrijven als een ziekte en een vloek, maar hij schreef 193 romans - inclusief 76 Maigretboeken - waarvan er ruim vijfhonderd miljoen werden verkocht. Hij was geobsedeerd door seks, zijn huwelijken strandden, zijn dochter pleegde zelfmoord en in Amerika was hij verwikkeld in een bizarre ménage à quatre.

David A. Trail: Schliemann of Troy. Gebonden, St. Martin's Press 1995, van ƒ59,65 voor ƒ19,90. Ulysses Den Haag (070-3463350).

Nauwkeurig en gedetailleerd onderzoek waarin de Amerikaanse classicus Trail aantoont dat Heinrich Schliemann (1822-1890), de Duitse archeoloog die wereldberoemd werd met de ontdekking van Troye, eigenlijk een `opmerkelijk gewetenloze leugenaar' was. Trail hield zich ruim twee decennia met Schliemann bezig. Kaarten, noten en bibliografie.

Henry S. Lucas: Dutch Immigrant Memoirs. Paperback, Eerdmans 1997, van ƒ101,25 voor ƒ27,95. Nayler & Co Den Haag (070 - 360.5454).

De oorspronkelijke editie van dit boek verscheen in 1955 in twee delen. Die zijn nu samengeperst in een enorme paperback. Het gaat hier om een klassieke verzameling van 19de-eeuwse reisverslagen en persoonlijke herinneringen van Nederlanders die naar de VS emigreerden. De bronnen zijn in het Nederlands, de tussenliggende teksten in het Engels.

Lesley Adkins, Roy A. Adkins: Dictionary of Roman Religion. Gebonden, Facts on File 1996, van ƒ89,20 voor ƒ24,90. Nayler & Co, Ulysses en De Boekenmarkt, Den Haag.

Tamelijk eenvoudig uitgegeven naslagwerk over het geloof van de oude Romeinen. De lemma's zijn doorgaans kort - soms niet meer dan een paar regels, maar voor snelle naslag is het een handig werk. Diepgravender is A handbook of Roman Art van Martin Henig (ed.), van ƒ62,- voor ƒ24,90 bij Ulysses in Den Haag. Hierin wordt een overzicht gegeven van de voornaamste Romeinse kunsten, zoals architectuur, metaal- en glaswerk.

Werner Brüggeman: Yayla. Gebonden, 1993, van ƒ134,50 voor ƒ59,50. Nijhof & Lee Amsterdam (020-6203980).

Grote en dikke catalogus van o.a. het museum voor Islamitische kunst in Berlijn over Turkse textielkunst. Het grootste deel van het boek bestaat uit gedegen, Duitstalige beschouwingen over de vorm, de kleuren en patronen van de verschillende Turkse kleden. Daarna volgt een fotokatern (in kleur). Er zijn ook enkele foto's opgenomen van de handwerklieden.

H.J.A. Hofland, Tom Rooduijn: Dwars door puinstof heen. Paperback, Bas Lubberhuizen 1997, van ƒ44,50 voor ƒ14,90. De Slegte.

Thematisch en chronologisch geordende bundel interviews met de voornaamste Vijftigers: de schrijvers en dichters die na W.O. II doorbraken, zoals Campert, Lucebert, Reve, Mulisch, Wolkers en Haasse. Per onderwerp komt steeds een aantal schrijvers aan het woord. Plus cd met een radio-documentaire van Hofland en Rooduijn over dit onderwerp.

Richard van Leeuwen (red.): De Arabische roman. Paperback, Coutinho 1994, van ƒ24,75 voor ƒ9,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Bundel van negen opstellen over identiteit en sociale werkelijkheid in de moderne Arabische romans. Er wordt vooral aandacht besteed aan romans die in het Nederlands zijn vertaald. Ook voor ƒ9,90, uit dezelfde serie: Schriftgeleerden in de moderne islam en Islamitische pelgrimstochten. Ook hier gaat het om bundels opstellen.

Nicolaas Matsier (e.a.): Vergeetwoordenboek. Gebonden, De Bezige Bij 1994, van ƒ44,90 voor ƒ14,90. De Slegte.

Succesvol woordenboekje dat begon als een themanummer van Raster. De opdracht aan vijftig auteurs was: schrijf iets over een verdwenen of een in onbruik geraakt ding gekoppeld aan een vergeten woord. Dat leverde hele korte, maar ook vrij uitvoerige lemma's op over woorden als aapjeskoetsier, perronkaartje en wiedergutmachung. Lang niet alle woorden zijn daadwerkelijk `vergeten', maar dat maakt het wel zo aardig.

John Thomson: L'Empire de Chine. Gebonden, van ƒ145,- voor ƒ55,-. Boekhandel Roelants, Nijmegen (024-3221734).

Omstreeks 1860 reisde de Britse fotograaf John Thomson duizenden kilometers door China. Hij had tien dragers nodig om alle spullen te vervoeren. In dit boek een selectie uit zijn foto's. Gebouwen en mensen komen ongeveer even vaak in beeld. De begeleidende tekst is in het Frans.