`Politiek in provincie versterken'

De circa tweehonderd nieuwgekozen leden van Provinciale Staten moeten gezamenlijk een plan maken voor versterking van de provinciale politiek. Die oproep doet het nieuwe Brabantse statenlid Hans Jeekel (D66) in een open brief die hij deze week heeft gericht aan collega-statenleden in de twaalf provincies. De nieuwe Provinciale Staten worden op 13 april geïnstalleerd.

Jeekel, tot mei vorig jaar Tweede-Kamerlid voor D66, stelt in zijn brief vast dat de provincies ,,voor de kiezers niet voldoende belangrijk werk doen of in elk geval niet voldoende zichtbaar'' zijn. Over de scheidslijnen van de verschillende partijen heen wil de D66'er een gezamenlijke analyse maken van de problemen in de provinciehuizen en suggesties doen voor een beter functioneren van de provinciale politiek.

De nieuwe statenleden zouden daarbij onder meer moeten kijken naar het takenpakket van de provincies en naar de cultuur waarin politiek wordt bedreven. ,,Provinciale politiek lijkt nu vooral het bespreken van stukken in een aangename en niet erg gepolitiseerde sfeer'', zo schrijft Jeekel.

Op 3 maart kwam bij Statenverkiezingen voor het eerst minder dan de helft van de kiezers naar de stembus. Daags na de verkiezingen kondigde minister Peper (Binnenlandse Zaken) aan dat hij op korte termijn met de provincies wil praten over versterking van het `middenbestuur', zodat het weer gaat leven voor de burgers. ,,We moeten echt heel grondig met elkaar nagaan wat er mis is. En heilige huisjes moeten we daarbij niet ontzien'', aldus de minister in deze krant.

De Noord-Hollandse commissaris van de koningin, Van Kemenade, presenteerde vorige week een rapport met een reeks voorstellen voor reorganisatie van het provinciale bestel. Hij bepleit onder meer een `duaal stelsel', waarbij colleges van Gedeputeerde Staten niet langer direct worden gerecruteerd uit de Provinciale Staten.

BRIEF: via www.nrc.nl/Doc