Oprichting nieuwe partij voorbereid

De Europarlementariërs J. Janssen van Raay en L. van Bladel werken samen aan de oprichting van een centrum-rechtse partij in Nederland tegen verdere Europese integratie.

De partij moet het mogelijk maken dat de twee bij de volgende verkiezingen in juni opnieuw een zetel krijgen in het Europese Parlement.

Beiden hebben hun respectievelijke partijen, CDA (Van Raay) en PvdA (Van Bladel), de laatste zittingsperiode verlaten na ruzie. Ze kregen in het Europees Parlement onderdak bij de Unie voor Europa, een centrum-rechtse fractie die zich baseert op het Gaullistische ideaal van het `Europa van de naties' en die tegenstander is van federalisering in Europa.

Het dagelijks bestuur van de Unie voor Europa besluit volgende week donderdag tijdens een vergadering in het kantoor van Janssen van Raay in Rotterdam, of de partij het groene licht krijgt. Als daadwerkelijk tot oprichting van de Nederlandse partij wordt besloten, moet die volgens Janssen van Raay ook gaan deelnemen aan de volgende verkiezingen voor de Tweede-Kamer.

Janssen van Raay, oud-CHU-secretaris en een van de oprichters van het CDA, zegt te mikken op stemmers die het CDA te pro-Europees en te links vinden.

Volgens Janssen van Raay heeft de directeur van het Nederlandse bureau van de Unie voor Europa, R. van Huet, de afgelopen maanden besprekingen gevoerd met mogelijke bestuursleden van de nieuw op te richten partij.

Janssen van Raay zegt dat hij zelf het bedrag van dertigduizend voorschiet dat nodig is voor de oprichting van een partij. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de partij bij de Europese verkiezingen. Van Bladel bevestigde telefonisch haar bemoeienis met de partij, maar wilde niet ingaan op haar motieven voor deze stap.