Metro-poëzie

Jammer dat Hieke Jippes in het stuk `Voor elke voetbalclub een eigen dichter' (CS 19-3-99) wel meedeelt dat het Londense `Poetry on the Underground' navolging heeft gekregen in Melbourne, New York en Stuttgart, maar niet dat er sinds april 1997 ook in een Nederlandse stad een vergelijkbaar project loopt. Onder de noemer `Gedicht aan de reiziger' wordt elke drie maanden een nieuwe serie van zes gedichten opgehangen in de wagons van de trams en de metro in Rotterdam. De gebruikelijke advertenties hebben in de Rotterdamse wagons zelfs helemaal het veld geruimd, en ook op de perrons worden grote posters met gedichten opgehangen. `Gedicht aan de reiziger' is een samenwerkingsproject van de RET (Rotterdamse Elektrische Tram) en de Stichting Poetry International. Uit een enquête is gebleken dat tachtig procent van de reizigers enthousiast is over de gedichten, van wie zestig procent verklaarde anders nooit een gedicht te lezen. Ook een ander Engels initiatief dat Jippes noemt, de succesvolle National Poetry Day, zal op 27 januari 2000 een Nederlands equivalent krijgen: dan vindt de eerste Landelijke Gedichtendag plaats.