Man & Pakhoed

`De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) eist in het belang van de aandeelhouders dat Pakhoed en Van Ommeren weer aan tafel gaan zitten om alsnog te fuseren'. Ferme taal van VEB-directeur Peter Paul de Vries. Maar het Don Quichotte-achtige karakter van dit soort uitspraken werd deze week nog eens onderstreept door Pakhoed dat een speciaal persbericht aan het onderwerp besteedde. Daarin maakte Pakhoed bekend dat het `heropening van de fusiegesprekken met Van Ommeren niet zinvol acht'.

Fusies creëren volgens Pakhoed alleen waarde indien deze succesvol worden uitgevoerd. Maar over zo wat van alles waren de bestuursvoorzitters van de twee bedrijven, Klaas Westdijk bij Pakhoed en Carel van den Driest bij Van Ommeren, het oneens. Over de toekomststrategie, verdeling van middelen en activiteiten en de implicaties van de eisen uit Brussel, waar commissaris Van Miert wilde dat beide bedrijven na een fusie tankopslagcapaciteit zouden inleveren in de haven van Rotterdam.

Pakhoed beweert dat het half februari door Van Ommeren is ingelicht dat het geen basis meer zag om een fusie tot stand te brengen. Van Ommerens Carel van den Driest beweert dat hij zich als een jongen voelde die op weg was naar de uitreiking van zijn middelbare schooldiploma en met stomheid was geslagen toen bleek dat juist Pakhoed de fusie afblies. Zo hebben de hoofdrolspelers elk hun eigen verhaal. Maar dat het ook op lager niveau wel vaker stukloopt op de `poppetjes' bleek afgelopen week ook bij effectenhuis AOT, waar directeur De Boer weigerde leiding te geven aan de voorgenomen samenwerking met Labouchere.

Marc Serné