Lesgeld MBO stijgt 268 gulden

Het lesgeld voor middelbare scholieren van zestien jaar en ouder stijgt met ingang van komend schooljaar met 268 gulden naar 1.775 gulden. Hiertoe heeft minister Hermans (Onderwijs) besloten. De verhoging geldt voor leerlingen op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die voor 1 augustus zestien jaar of ouder zijn. Het komende schooljaar zijn dat er 450.000. Dit levert Hermans ongeveer 800 miljoen gulden op.