Gevangen soldaten: rechten en plichten

In de VS is verontwaardigd gereageerd op de aanhouding van drie Amerikaanse soldaten. De behandeling van krijgsgevangenen is vastgelegd in de Conventie van Genève uit 1949:

Elke gevangene heeft de verplichting om zijn persoonlijke gegevens (naam, rang, geboortedatum, regiment) bekend te maken.

Gevangenen moeten altijd humaan worden behandeld.

Ze mogen niet worden onderworpen aan fysieke of psychische marteling, verminking, medische of wetenschappelijke experimenten.

Ze mogen niet worden blootgesteld aan beledigingen of publieke nieuwsgierigheid.

Ze moeten toegang krijgen tot kosteloze medische behandeling.

Identiteitspapieren mogen de soldaten niet worden ontnomen.

De ondervraging van krijgsgevangenen moet gebeuren in een taal die ze begrijpen.

Ze mogen hun persoonlijke bezittingen behouden.

Krijgsgevangenen moeten, zo snel mogelijk en onder humane omstandigheden, worden geëvacueerd uit het oorlogsgebied.

Verwarming, licht en ventilatie moeten van redelijke kwaliteit zijn.

Voedsel- en waterrantsoenen moeten voldoende zijn.

Roken moet worden toegestaan.

Er moet worden voorzien in geschikte kleding, ondergoed, schoeisel en sanitaire voorzieningen.