Erfrecht stuit op bezwaren Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft veel kritiek op de wijziging van het erfrecht, waardoor de positie van de langstlevende echtgenoot of echtgenote wordt versterkt.

VVD en CDA, die een meerderheid vormen in de Eerste Kamer, hebben een negatief oordeel over het wetsvoorstel geveld. ,,De vrijheid voor een erflater om te bepalen wat er met zijn nalatenschap gebeurt, is bijzonder klein geworden'', vat VVD-senator H. Heijne Makkreel zijn kritiek samen.

In het wetsvoorstel is geregeld dat bij het ontbreken van een testament de achterblijvende man of vrouw het volledige recht ten aanzien van de nalatenschap krijgt. Kinderen kunnen hun deel van de nalatenschap pas opeisen als beide ouders zijn overleden.

Het wetsvoorstel gaat uit van ouderwetse huwelijksverhoudingen, vindt de VVD'er. Als mensen eenmaal trouwen en niet scheiden, werkt het ontwerp naar zijn mening goed. ,,Maar daarvan afwijkende situaties zijn slecht geregeld. Bij invoering van het nieuwe ontwerp kan het gebeuren dat, doordat de langstlevende echtgenoot hertrouwt, de kinderen uit het eerste huwelijk hun erfdeel grotendeels kwijtraken. In een testament kun je laten vastleggen wat je wilt, maar de nieuwe wet gaat op sommige punten in tegen zo'n testament.''

Het kabinet heeft zich voorgenomen het nieuwe erfrecht per 1 januari 2000 in te voeren. De Tweede Kamer heeft vorig jaar april unaniem met het wetsontwerp ingestemd.

Senator I. Michiels van Kessenich (CDA) vindt het niet belangrijk of de wet op 1 januari wordt ingevoerd. ,,We zijn er al meer dan veertig jaar mee bezig, dus wat vertraging vind ik geen ramp'', zegt ze in het juridisch tijdschrift Mr.

De Eerste Kamer heeft deze week de Memorie van Antwoord ontvangen van de regering. Over twee weken volgt er een debat in de Eerste Kamer.