Coalitie ruziet over asielwet

De drie coalitiepartijen blijven het vooralsnog zeer oneens over een nieuwe vreemdelingenwet, waarin nieuwe procedures voor asielzoekers worden geformuleerd.

Het kabinet sprak gisteren voor het eerst over het onderwerp. Premier Kok erkende na afloop dat er nog veel technische en politieke problemen moeten worden opgelost. Hij zei dat de kwestie over twee weken opnieuw op de agenda van de ministerraad zal staan.

Het Kamerlid Dittrich (D66) verklaarde echter dat er nog zo veel haken en ogen aan zitten dat hij niet verwacht dat de coalitie al binnen een paar weken overeenstemming zal kunnen bereiken over de zaak.

Staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft voorgesteld om voortaan nog slechts met twee statussen te werken voor asielzoekers. Binnenkomende asielzoekers zouden voor de duur van maximaal drie jaar een tijdelijke verblijfsvergunning moeten krijgen. Binnen die periode zou er een beslissing moeten vallen of ze in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning. Als ze die niet krijgen, zullen ze het land worden uitgezet. In afwachting van een besluit over de permanente status zouden de asielzoekers wel al hun gezinnen mogen laten overkomen en ook zouden ze mogen werken.

De PvdA steunt het voorstel van Cohen in grote lijnen. Maar D66 en vooral de VVD vinden dat er veel bezwaren aan diens plannen kleven. Zo wil de VVD pas een permanente status toekennen na vijf jaar. Ook vindt de partij het niet verstandig om al zo snel gezinshereniging toe te staan.

D66 maakt zich zorgen om de procedures na een eventuele afwijzing. Ook dan zouden asielzoekers weer beroep kunnen aantekenen en volgens woordvoerder Dittrich is niet duidelijk hoe de staatssecretaris daarmee wil omgaan.