Vrijdag, 26 maart

Inwoners van Belgrado zitten opeengepakt in een schuilkelder tijdens luchtaanvallen op de Joegoslavische hoofdstad.'s Avonds opent de NAVO een nieuwe aanvalsgolf op Joegoslavische doelen.