Vossen uit folder Natuurmonumenten

De Vereniging Natuurmonumenten zal voortaan bij het werven van leden en fondsen geen foto's van vossen meer gebruiken. Op vossen wordt namelijk in sommige natuurgebieden met toestemming van de verenging gejaagd. Natuurmonumenten geeft hiermee gehoor aan een uitspraak van het college van beroep van de Stichting Reclame Code.

Natuurmonumenten stuurde huis-aan-huis een wervingsfolder met daarop afgebeeld drie jonge vossen. In de folder wordt expliciet gemeld dat de vereniging kwetsbare dieren en planten een kans wil geven in de natuurgebieden die ze aankoopt met de giften van haar leden. Tegen de folder werd een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie door Odille Janse uit Rumpt. Zij opperde dat de wervingsfolder misleidend is omdat Natuurmonumenten de vos niet als een bedreigde diersoort ziet, maar juist als bedreiger van diverse vogelsoorten. De vereniging jaagt zelfs op vossen.

Natuurmonumenten bood tijdens de behandeling van de klacht door de Reclame Code Commissie afdoende verweer om de klacht vernietigd te krijgen. Toestemming om te mogen jagen op vossen wordt soms als voorwaarde gesteld door de verkoper van een stuk land. Bovendien moet Natuurmonumenten af en toe vossen afschieten die schade aanbrengen bij aangrenzende boeren. In hoger beroep is de klacht van Janse toch gegrond verklaard. Het college van beroep vindt dat het gebruik van de foto's van de vosjes het publiek op het verkeerde been heeft gezet. (ANP)