TWISTEN

Elke natie op de Balkan heeft de laatste anderhalve eeuw voortdurend met haar buurlanden overhoop gelegen. Steeds weer ging het om gebiedsdelen die werden opgeëist, veelal met gebruikmaking van aanspraken die stamden van ver voor de Turkse tijd. Een kleine greep uit die twisten.

Roemenië Twistte met Hongarije om Transsylvanië. Want, zeggen de Roemenen, wij woonden daar het eerst, al sinds de Romeinse tijd. Dat er al zo lang zoveel Hongaren woonden, mocht verder geen argument zijn. Dat de Roemenen zelf in de loop van twintig eeuwen uit het zuiden noordwaarts waren gekomen was ook onbelangrijk.

Bosnië Vóór de Turkse tijd een trots koninkrijk. Werd als noordelijke voorpost van het verzwakte Turkse rijk in 1878 door de Oostenrijkers bezet en in 1908 simpelweg geannexeerd. In 1918, na de ondergang van het Habsburgse rijk, werd Bosnië even simpel bij het nieuw ontstane Koninkrijk van de Serviërs, Kroaten en Slovenen gevoegd. Later werd Bosnië tot twistappel tussen Kroaten en Serviërs.

Kosovo Nog zo'n twistappel. Serviërs waren er de baas toen hun koninkrijk, uitgerekend daar, bij de Slag op het Merelveld in 1389 ten onder ging tegen de Turken. Tegenwoordig wonen er nog maar weinig Serviërs. Maar het heilige verleden geeft de Serviërs naar eigen inschatting dezelfde rechten op Kosovo als de Bulgaren op Macedonië doen gelden, en de Roemenen op Transsylvanië. Het is de mentaliteit waarmee de Serviërs zeggen dat ,,Kosovo Servisch is, al woont er geen enkele Serviër meer'', en waarmee Slobodan Miloševic zei: ,,Servië, dat is waar Servische graven liggen."