Twijfel over EU-opvang vluchtelingen

Het is de vraag of het lukt om in Europees verband een gezamenlijke aanpak van de grond te krijgen voor het opvangen van vluchtelingen uit Kosovo. Staatssecretaris Cohen van Justitie waarschuwde de Tweede Kamer gisteren daar geen hoge verwachtingen van te hebben.

De Kamer is het met de regering eens dat vluchtelingen allereerst in de regio, in landen als Macedonië en Albanië, opvang moeten krijgen. Dat is niet omdat zij geen bescherming mogen krijgen in andere Europese landen, maar vooral omdat de lidstaten anders de politiek van etnische zuiveringen van president Milosevic in de kaart spelen, zo benadrukten zowel Cohen als de ministers van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking).

Van Aartsen sprak over de ,,moordmachine'' van Milosevic die door de NAVO gestopt moet worden. ,,Niet alleen de man maar ook het systeem van deportatie en selectie brengt ons meteen terug naar de Tweede Wereldoorlog'', merkte hij op.

Cohen wilde niet vooruitlopen op de vraag welk beleid Nederland gaat voeren als vluchtelingen toch uit de `eigen' regio vertrekken en hierheen komen. Daar nu uitspraken over doen, frusteert de Europese onderhandelingen, zei hij. PvdA, D66, GroenLinks en SP willen dat in dat geval Kosovaren in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.

Volgens minister Herfkens is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) ,,voortreffelijk'' in staat om opvang in de regio te realiseren. Zij verwees naar Zaïre waar de UNHCR er recent in slaagde om 800.000 vluchtelingen onder te brengen en voedsel te geven.

Er moet wel meer geld beschikbaar komen, aldus Herfkens, die opmerkte dat vooral de zuidelijke lidstaten ,,überhaupt nog geen geld op tafel hebben gelegd''. Ook Japan en de Verenigde Staten moeten volgens de minister nog over de brug komen. Nederland heeft twintig miljoen gulden beschikbaar, waarvan de helft al is uitgegeven. Herfkens sloot niet uit dat zij nog meer geld uittrekt. Geld dat ,,links- of rechtsom bijeen gesprokkeld moet worden'', zo zei zij.

Cohen maakte echter duidelijk dat Nederland niet van plan is Kosovaren terug te sturen, ook niet naar de regio. Die lijn volgen alle andere Europese landen volgens hem ook, aldus de PvdA-staatssecretaris. Hij baseerde zich op een bijeenkomst woensdagmorgen van het EU-comité, dat zich met vluchtelingen bezighoudt. (ANP)