Toch zie ik dat.

Toch zie ik dat

Argentinië niet

zo gauw Europees

kampioen worden