Slovenië

SLOVENIË ondervindt geen directe gevolgen van de oorlog. Toch was het een van de vijf landen die in verband met het conflict van de NAVO speciale bescherming kregen toegezegd voor het geval Joegoslavië wraak zou nemen. En Slovenië heeft zo zijn ervaringen met wraak uit Belgrado: het werd in 1991 als eerste getroffen door oorlogsacties.

Slovenië steunt het beleid van de NAVO, maar niet erg van harte. ,,Slovenië gelooft niet dat de aanval van de NAVO een oplossing oplevert. Maar de aanval kan wel de omstandigheden scheppen die zo'n oplossing dichterbij brengen'', aldus president Kucan dinsdag, om, met een ondertoon van verwijt, te vervolgen: ,,Dit geweld heeft een voorgeschiedenis die, zoals de wereld heeft ontdekt, al tien jaar duurt.''