Rusland mengt zich in conflict

Moskou steekt zijn nek steeds verder uit voor zijn bondgenoot op de Balkan, de Serviërs. Door zeven oorlogsbodems naar de Middellandse Zee te sturen koerst het af op een confrontatie met de NAVO, zij het louter met spierballenvertoon.

De kannoneerbootpolitiek van de Russen, die morgen een verkenningsschip van de Zwarte-Zeevloot door de Bosporus laten opstomen, met mogelijk zes andere schepen in het kielzog, wordt alom opgevat als een aanmoediging van Slobodan Miloševic om zijn rug recht te houden.

De omslag van het Kremlin volgt op de mislukte bemiddelingspoging van premier Primakov, die woedend is dat de door hem losgekregen toezegging van Miloševic (dat deze wil praten als de NAVO ophoudt met bombarderen) niet serieus wordt genomen. Maarschalk Igor Sergejev, de Russische minister van Defensie, waarschuwt dat de Balkan ,,een draaikolk wordt waarin andere landen worden opgezogen'' en belooft ,,zwaardere maatregelen'' als de NAVO blijft aanvallen.

Om zijn woorden kracht bij te zetten lanceerde een Russische kernonderzeeboot vanmorgen vanuit de Barentsz Zee een lange-afstandsraket die negen tijdszones oostwaarts op het schiereiland Kamtsjatka insloeg. ,,We zijn klaar voor elke taak in de Balkan die ons wordt opgedragen'', aldus de bevelhebber van de marine.

Minister Igor Ivanov van Buitenlandse Zaken benadrukte dat Rusland wil blijven bemiddelen. Hij verwierp het verwijt dat Moskou met zijn vlootmanoeuvres ,,een negatief signaal'' afgeeft: ,,In het licht van het militaire vertoon van de NAVO is dat een absurde bewering.' Laat het Westen meer aandacht besteden aan ,,het positieve signaal'' dat premier Primakov in Belgrado heeft losgepraat, zei Ivanov geprikkeld.

Ivanov ,,onthulde'' dat de Amerikanen van plan zijn om Kosovo van de rest van Joegoslavië af te splitsen, of op zijn minst op te delen. Eerder al noemde hij het bombardement ,,luchtdekking voor de terroristen van het Kosovo Bevrijdingsleger''. Geplande Russisch-Amerikaanse oefeningen in peacekeeping, dit voorjaar in de Oeral, zijn afgelast ,,wegens de weinig vredelievende NAVO-operatie tegen Joegoslavië''.

De Russisch-orthodoxe kerk stuurt humanitaire hulp aan de Serviërs, die als de grootste slachtoffers worden afgeschilderd. De Moskouse popgroep Nana komt een benefietconcert geven in Belgrado, terwijl het hoofd van een Doema-delegatie vanmorgen in Joegoslavië heeft voorspeld dat de NAVO haar Waterloo zal vinden op de Balkan. Uit een opiniepeiling blijkt dat 92 procent van de Russen solidair is met de Servische broeders. Toch lopen de anti-Amerikaanse sentimenten in Moskou nauwelijks hoger op dan ten tijde van Operatie Desert Storm tegen Irak.