Reorganisatie CBS kost bijna 300 banen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt ingrijpend gereorganiseerd. Daarbij zullen bijna 300 banen verdwijnen. Het aantal CBS-werknemers in Heerlen, waar vooral data worden verwerkt, wordt ingekrompen van 1110 naar ruim driehonderd.

Het kabinet bespreekt vandaag dit voorstel van minister Jorritsma (Economische Zaken). Het CBS, dat dit jaar honderd jaar bestaat, valt onder haar ministerie. De bewindsvrouw noemt de reorganisatie een voortvloeisel van de eis in het regeerakkoord het personeel van departementen met 5 procent terug te brengen. Bij Economische Zaken werken zo'n 5000 mensen.

Volgens Jorritsma is het inefficiënt in Heerlen èn Voorburg een vestiging van het CBS te hebben. De vestiging in Heerlen is het gevolg van het beleid om de werkgelegenheid in Limburg een impuls te geven nadat daar midden jaren zestig de laatste mijnen sloten.

Jorritsma meent dat dit argument niet langer opgeld doet nu de werkgelegenheid zich in Limburg gunstig ontwikkelt. Bovendien bevinden de meeste afnemers van het CBS zich in de Randstad.

De 950 arbeidsplaatsen die het CBS in Heerlen telt worden ingevuld door 1110 mensen. Van hen zouden er ruim 300 met hulp van het CBS moeten omzien naar een nieuwe baan. Ongeveer evenveel medewerkers moeten verhuizen naar Voorburg, waar het CBS al 1.390 mensen in dienst heeft. De overige werknemers krijgen wachtgeld, pensioen of pre-pensioen. Ruim driehonderd werknemers kunnen in Heerlen blijven.

De kosten van de reorganisatie, die in 2003 voltooid moet zijn, begroot Economische Zaken op ruim 100 miljoen gulden. Deze kosten moeten worden gemaakt om werknemers van het CBS aan nieuw werk te helpen.

Volgens de top van het instituut is het voor de in statistiek gespecialiseerde mensen die bij het CBS hebben gewerkt uiterst moeilijk een andere baan te vinden.

Het CBS vindt het logisch dat het personeelsbestand wordt ingekrompen, gezien de steeds grotere rol die computers krijgen bij de gegevensverwerking.

Los van de voorstellen die Jorritsma vandaag in de ministerraad verdedigt had het instituut zich al voorgenomen het personeelsbestand van 2500 terug te brengen naar 2000.

Eerder zei directeur-generaal prof.dr. A.P.J. Abrahamse in deze krant: ,,We hebben veel mensen met een lage opleiding die hier al heel lang werken en bijvoorbeeld de technologische ontwikkelingen slechts met moeite kunnen bijhouden. Iedere organisatie heeft jaarlijks 5 procent nieuw personeel nodig om niet te vergrijzen, om kennis en energie binnen te halen. Wij komen vooralsnog niet verder dan 2 procent doorstroming.''