Rechtszaak over slecht presteren van school

Als een leerling een bepaald niveau niet haalt, kan een schoolbestuur daar niet aansprakelijk voor worden gesteld. Gemeente en scholen moeten ernaar streven dat leerlingen een zeker eindniveau bereiken, maar volgens diverse wetsartikelen is duidelijk dat niet iedere leerling dat hoeft te halen.

Dit betoogde advocaat B. ter Haar namens de gemeente Amsterdam vanmorgen in het hoger beroep in de zaak-Schaapman. Deze zaak wordt door gemeente en schoolbesturen van groot belang geacht, omdat er mogelijk een precedentwerking van uit zal gaan. De kantonrechter oordeelde in juni 1998 dat de gemeente Amsterdam bijles en een intelligentietest van de twaalfjarige Tom Schaapman (4.000 gulden) moest vergoeden, omdat de jongen op de veertiende Montessorischool ,,een onaanvaardbare leerachterstand'' had opgelopen door nalatigheid van het schoolbestuur, in dit geval de gemeente Amsterdam. Het was voor het eerst dat een ouder een dergelijke zaak won.

Gemeenteadvocaat Ter Haar erkende vanmorgen dat er problemen waren geweest. De school had last van groeistuipen, maar er waren wel degelijk maatregelen genomen. Zo noemde Ter Haar de aanstelling van een extra leerkracht, communicatietrainingen en ondersteuning van de directeur. Daarom is er volgens hem geen sprake van een wanprestatie of een onrechtmatige daad. Deze extra leraar heeft overigens getuigd dat zijn aanstelling ontoereikend was om de achterstanden weg te werken. Ter Haar ging uitvoerig in op de juridische uitweg die de wet op het basisonderwijs zou bieden: een school heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Schaapmans advocaat H. Mentink hekelde ,,al die geleerdheid over de onderwijswetgeving''. ,,De school is gewoon ernstig tekortgeschoten en daar wil mijnheer Ter Haar niet over praten.''

Tom Schaapman, inmiddels veertien jaar, zit nu in de tweede klas van Havo/VWO. ,,En het gaat ontzettend goed met hem. Daar ben ik heel trots op, maar het is schandalig zoals de gemeente mij hier behandelt'', aldus moeder Schaapman. Uitspraak 26 mei.