PvdA-fractie wil rol van rechters beperken

De PvdA-fractie wil de rol van rechters beperken. ,,De rechter treedt op dit moment te veel in bevoegdheden en deskundigheden die verder gaan dan de formeel juridische'', zo stellen fractievoorzitter Melkert en PvdA-Kamerlid Wagenaar in een ingezonden stuk in Het Parool.

Door de toenemende juridisering van wetgeving, waarbij de rechter het werk van het openbaar bestuur overdoet, boet de kwaliteit van die wetgeving in.

,,De wetgeving die de Tweede Kamer op haar bordje krijgt blinkt niet altijd uit in eenvoud of juridische helderheid'', schrijven Melkert en Wagenaar. Dit leidt volgens hen tot ,,grote verwarring'' bij burgers en organisaties, die er de rechter bij halen.

Hierdoor treden rechters te veel in de bevoegdheden van het democratisch gekozen openbaar bestuur, meent de PvdA. De rechterlijke macht zou zich juist moeten ,,beperken tot marginale toetsing van besluiten''.

Een voorbeeld van de verstrekkende invloed van de rechter is, aldus Melkert en Wagenaar, de uitspraak waarbij de rechter het besluit over de herindeling van de gemeente Den Haag van tafel veegde. Omdat de ondernemingsraden in de buurgemeenten niet waren geraadpleegd, ging de hele herindeling niet door. ,,Het is twijfelachtig dat, als de rechter een klein onderdeel van een besluit afwijst, het hele besluit naar de prullenbak wordt verwezen. Hier is het evenwicht zoek'', aldus het tweetal.

Dat evenwicht tussen de rechterlijke en de politieke macht hoort er wel te zijn in een democratische rechtsstaat, vinden de beide parlementariërs.

De kritiek van de PvdA ligt in de lijn van de conclusies uit het jaarverslag van de Raad van State, dat gisteren werd gepresenteerd.

De Raad meent dat er sprake is van een ,,steeds fijnmaziger netwerk van regels, procedures en waarborgen'' die door de rechter gehandhaafd moet worden. Door de veelheid van regels neemt de aandacht en de zorgvuldigheid bij de voorbereiding van de afzonderlijke regels af.

In het regeerakkoord is overigens overeengekomen de democratische besluitvorming te versterken door de juridisering van de wetgeving terug te dringen. ,,Dit is van belang voor de effectiviteit en de legitimiteit van het bestuur en de duidelijkheid voor de burger.''