`Privacy asielzoekers geschonden'

Verscheidene vluchtelingenorganisaties willen niet langer dat dossiers van asielzoekers in handen komen van particulieren. Ze menen dat daardoor de toegezegde privacy van asielzoekers wordt geschonden.

Wanneer staatssecretaris Cohen (Justitie) niet spoedig op deze eis ingaat, willen ze een kort geding aanspannen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie heeft tot 6 april verzocht om bedenktijd over de kwestie.

Tot ongenoegen van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen-Organisaties in Nederland, het Iraaks Democratisch Centrum en de Sichting Vluchtelingenorganisaties Nederland waren onlangs vele honderden dossiers uitbesteed aan het commerciële onderzoeksbureau NSS in Den Haag.

De IND, die zelf was overbelast, verzocht NSS enige dossiers van in december en januari gearriveerde Iraakse en Afghaanse dossiers te bekijken en samen te vatten. Via NSS belandde echter een deel van de gegevens van de asielzoekers bij het weekblad De Groene Amsterdammer, dat vorige week voor het eerst over de zaak publiceerde.

De drie vluchtelingenorganisaties vroegen daarop vorige week Cohen de dossiers direct weer bij NSS weg te halen.

Als hieraan niet binnen 48 uur zou zijn voldaan, zouden ze naar de rechter stappen. IND-directeur Elting heeft de organisaties vandaag schriftelijk laten weten dat zijn dienst de zaak nog onderzoekt en dat hij uiterlijk 6 april met een nadere reactie zal komen. De vluchtelingenorganisaties besloten vervolgens nog even te wachten met hun juridische stappen.