Milan Milutinovic

(56) is de eerste onder de partijmuizen waarmee Slobodan Miloševic zich omringt. Eind 1997 zat zijn baas met een probleem. Alle macht lag bij de Servische president, maar volgens zijn eigen grondwet mocht Miloševic zich niet herkiesbaar stellen. Het ontbrak hem aan stemmen om de grondwet aan te passen. Miloševic nam het ceremoniële presidentschap van de Joegoslavische federatie op zich en zocht een ja-knikker om hem op te volgen. Die rol vervult Milutinovic sinds zijn verkiezingsoverwinning op Šešelj, een verkiezing waarbij volgens hardnekkige geruchten door loyale beambten in Kosovo flink is geknoeid.