Kosovo 1

Met verontwaardiging en onbegrip volg ik de aanval op het Joegoslavische territorium door de NAVO-troepen. Dat Nederland, een democratisch land, met een traditie van rechtvaardigheid en evenwicht in zijn buitenlandse beleid, meedoet aan het doden en terroriseren van onschuldige mensen, is voor mij onbegrijpelijk. Wie de situatie in ogenschouw neemt in bijv. Turkije, Rwanda en China kan de plotselinge stellingname van Amerika en bondgenoten niet begrijpen. Het enige resultaat is nog meer ellende, nog meer onbegrip tussen West en Oost.

Zijn de Joegoslavische burgers tweederangs burgers die zomaar kunnen worden vermoord en gebombardeerd?

De enige oplossing is dat Amerika zijn pogingen om willekeurig veldwachter van de wereld te zijn staakt en dat een paar kleine landen als de Scandinavische landen en Nederland samen met de landen in de Balkan proberen een uitweg te vinden uit een moeilijke historische en geografische situatie.

    • Alexandra van der Mije-Nicolau