Kamer tegen pluspakketten voor ouderen

De Tweede Kamer wil verzekeraars, thuiszorg en verzorgingshuizen verbieden aan ouderen servicepakketten te verkopen waarin directe hulp wordt gegarandeerd. Zowel de Kamer als staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) wijst de voorrangsbehandeling af die daar mogelijk het gevolg van kan zijn.

Dit bleek gisteren tijdens het debat dat door het Kamerlid Kant (SP) was aangevraagd over de sterke groei van het aantal speciale hulppakketten dat aan ouderen wordt aangeboden.

Ouderenbonden hadden bij de Kamer geklaagd over de ondoorzichtige markt die daardoor is ontstaan. Met fraai uitgevoerde folders worden ouderen steeds vaker overgehaald een `pluspakket', `zorggarantie' of `ouderenpolis' aan te schaffen.

Bij een deel van deze pakketten gaat het om reguliere zorg waarop de ouderen al aanspraak kunnen maken op grond van de bestaande wetgeving. Wel kennen de thuiszorg en verzorgingshuizen wachtlijsten, waardoor niet-acuut benodigde hulp niet altijd direct wordt geleverd. Volgens de Tweede Kamer gaat het dan eigenlijk om `neppakketten', iets wat even verwerpelijk zou zijn als het aanbieden van voorrangszorg.

De Kamer heeft minder moeite met het aanbod van extra diensten als kapper, hulp in de tuin of een boodschappenservice.

Maar ze wil dan wel dat, wanneer deze diensten door de reguliere instellingen worden verkocht, het zeker moet zijn dat daarvoor alleen het geld wordt gebruikt dat de kopers van die pakketten ervoor hebben betaald.

Een groot deel van de Tweede Kamer wil het deze instellingen verbieden deze diensten aan te bieden, als er geen garantie kan worden gegeven dat hiervoor geen `publiek' geld wordt gebruikt.