ING geeft concurrentie geen duimbreed toe

ING heeft het ,,meest turbulente'' jaar uit de geschiedenis achter de rug. De tegenvallers waren groot. De meevallers ook.

Het financiële concern ING heeft weliswaar fikse klappen gekregen, maar ten opzichte van de concurrentie is geen duimbreed toegegeven. Een lijstje van de twintig grootste (naar beurswaarde) banken en verzekeraars in Europa moest deze boodschap van bestuursvoorzitter G. van der Lugt gisteren onderschrijven. Net als vorig jaar bekleedt ING een zesde plaats. ,,Vorig jaar stonden nog drie Duitse banken bij de eerste twintig, nu geen enkele meer.''

Van der Lugt wilde er bij de presentatie van de jaarcijfers mee illustreren dat de bankenpoot van ING niet als enige is gestruikeld over de crises in Azië, Latijns Amerika en vooral Rusland. Vorig jaar zagen de banken (ING Bank, Postbank, het Belgische BBL en vooral zakenbank Barings) de gezamenlijke operationele winst met 23 procent tot 1,6 miljard gulden dalen. Van der Lugt was gisteren zo vriendelijk om niet direct naar het wegvallen van ABN Amro uit de Europese ranglijst te verwijzen. ,,Ook een enkele Nederlandse speler is in vergelijking met vorig jaar uit de top 20 gevallen.''

De enige Nederlandse speler die ING boven zich moet dulden is Aegon en dat is geen toeval: (levens)verzekeraars hebben nauwelijks last van de verschillende conflicten in de wereld. Ook de verzekeringspoot van ING liet dit zien en dit onderdeel boekte vorig jaar bijna de helft meer winst (4,2 miljard gulden). ,,1998 is het meest turbulente jaar in de geschiedenis van dit bedrijf geweest. Hoogtepunten en diepe dalen wisselden elkaar af'', aldus Van der Lugt.

Een voorbeeld van een dieptepunt was ING Barings dat vooral door verliezen op handel voor eigen rekening op de financiële markten voor ruim 2 miljard gulden in de verliezen kwam, maar, volgens Van der Lugt, hebben het massaontslag (1200 mensen minder) en een reorganisatie inmiddels hun vruchten afgeworpen. ,,Voor zover we nu kunnen zien hebben we in het eerste kwartaal geen verlies geboekt in de handel voor eigen rekening'', verklaarde hij voorzichtig. Naast een ingekrompen risicoprofiel bij Barings moeten ook de riante voorzieningen de kans op nieuwe tegenvallers verkleinen. Inmiddels is voor 60 procent van de slechte leningen, waarover al langer dan drie maanden geen rente is ontvangen, geld opzijgezet. ,,We moeten niet de indruk wekken dat alle leningen in de opkomende markten een probleem vormen. In Rusland en Indonesië is heel veel mis, maar van de kredietportefeuille in de emerging markets vormt slechts 4,5 procent een probleem'', aldus financieel bestuurder C. Maas gisteren. Van de totale kredietportefeuille van ING van 459 miljard gulden verkeert ongeveer 2 procent in de ,,gevarenzone'' waarin de klant drie maanden geen rente en/of aflossing heeft betaald.

Ondanks de problemen bij Barings en de gerelateerde kredietverlening kon ING een groei van de groepswinst presenteren van 21 procent tot 5,89 miljard gulden. Maar dat cijfer wordt aan alle kanten vertekend, zo gaf Van der Lugt toe. Wanneer de boekwinst van de afgestoten onderdelen niet wordt meegeteld resteert een daling van de operationele winst met 4 procent. Wordt van dat geheel ook nog de winstbijdrage van de nieuwe dochters (met name BBL) afgetrokken, dan blijkt het `oude' ING een derde van zijn winst te hebben ingeleverd.

De tegenvallende resultaten in de banksector hebben ook de verhoudingen binnen het concern flink op zijn kop gezet. Een mooi streven was altijd om de bankiers en de verzekeraars in gelijke mate aan de groepswinst te laten bijdragen, maar dat is voorlopig niet meer het geval: de verzekeringen brachten vorig jaar 72 procent van de winst binnen, terwijl dat een jaar eerder nog op 57 procent lag. En door de huidige acquisitieplannen lijken de verhoudingen niet snel evenwichtig te worden.

ING is op zoek naar een of meer grote Amerikaanse levensverzekeraars die het concern lokaal meer kritische massa moet geven. Het gaat hierbij al snel om een miljardenovername, en op de vraag aan Van der Lugt of het dan om guldens of dollars gaat, antwoordde hij dat het in dit geval weinig uitmaakt. Vele miljarden dus. De afgelopen jaren expandeerde ING vooral in banken (BBL, Duitse BHF, Amerikaanse zakenbank Furman Selz).

Nu is ING al langer op zoek naar een aantrekkelijke levensverzekeraar, maar de zoektocht is niet gemakkelijk. Toch zal zo'n acquisitie eerder plaatsvinden dan een fusie met een financieel concern in Nederland. ,,Dat zou pas aan de orde komen op het moment dat je in de rest van de wereld niet meer in staat bent om je inkomsten te verhogen. Een fusie met een buitenlands concern sluit ik in de komende tien jaar overigens helemaal niet uit'', stelde Van der Lugt. Mocht een mogelijke fusiepartner uit bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk of Italië komen, dan kan een alliantie langer op zich laten wachten. ,,In die landen vinden nu de eerste fusies en overnames plaats, wat in Nederland al tien jaar geleden heeft plaatsgevonden. Die consolidatiegolf moeten we eerst afwachten.'' Tot die tijd moet ING zijn plaats in de top 20 op eigen kracht behouden.

    • Erik van der Walle
    • Menno Tamminga