HISTORIE

De aaneenschakeling van conflicten op de Balkan dateert pas van de laatste honderdvijftig jaar. Tot het midden van de negentiende eeuw was die regio geen kruitvat.

Zuiden Het zuidelijk deel van het schiereiland was al een eeuw of vijf bezet door de Turken. Onbekend gebied, onontdekt, onbeschreven. De allengs zwakkere Turken heersten over een bonte verzameling van grotendeels orthodoxe volkeren die grotendeels vrij werden gelaten in hun godsdienst. Maar politieke opstanden moesten ze met draconische sancties bekopen en hun zoons moesten ze afstaan voor het Janissarenkorps van de sultan. Noorden Ten noorden van het Turkse gebied had je Kroatië en Slovenië. Katholieke landen, horend bij het Habsburgse Rijk. Kroatië hoorde al sinds 1102 bij het Hongaarse koninkrijk. Slovenië viel onder Wenen. Grenslanden De orthodoxe gebieden Walachije en Moldavië waren schatplichtige grenslanden, buffers. Zoals ook de Krajina een buffer was, in het noorden van Bosnië en het zuiden van Kroatië. Grensland, bevolkt met krijgshaftige boerensoldaten van orthodoxen huize die we nu Serviërs noemen. Destijds bewaakten ze de grens tegen de Turken voor de Katholieke Habsburgers in ruil voor belastingvrijdom. Hun afstammelingen kwamen in 1991 in opstand tegen de Kroaten. Ook de Banat was grensland. Moeras, door Maria Theresia en haar zoon Jozef II drooggelegd en bevolkt met kolonisten van her en der, vooral Hongaren. Een bevolkingsgroep die anno 1999 zoveel last heeft van de `etnische zuivering' `door de Serviërs'.