Geen haas maar iets wazig bruins

Over het nut van zoom-verrekijkers is het laatste woord nog niet gezegd. Het idee is simpel: ergens op het apparaat zit een instelwig waarmee de mate van vergroting valt aan te passen aan de omvang van het te observeren object en de belangstelling van degene die de kijker vasthoudt. Wat dit in de praktijk betekent, testen we uit met een Mini-Zoom-Kijker van het Chinese fabrikaat Tasco, traploos instelbaar op een vergroting van zeven tot vijftien maal - en uiteraard op één maal, door de kijker niet tussen je ogen en het te bestuderen object te houden.

De kijker niet gebuiken is van onovertroffen handigheid bij de eerste selectie van de te beverrekijken terreinelementen - bijvoorbeeld een groep zwarte stippen op een wateroppervlak. Kijker erbij en je ziet dat het eenden zijn. Inzoomen op 15 maal, en er blijken twee kuifeenden tussen te zitten. Kortom: minizoomkijken zoals uitvinder en fabrikant het bedoeld hebben.

Probleem met het testmateriaal is dat de kijker dermate mini en massaloos is, dat lichaamsschommelingen ongehinderd doorwerken in de beeldbegrenzing - naar keuze zeven tot vijftien maal vergroot. Bij windkracht acht lijkt stand vijftien te corresponderen met stand zes op de schaal van Richter. De lichtsterkte is bij de grootste versterking minimaal, dus je moet wel goed gemotiveerd zijn om het object te bekijken bij al dat getril en gebrek aan licht. Onhandig is ook dat het scherpstellen het best gaat en het nauwst luistert bij de sterkste vergroting en niet bij de vergroting van zeven maal.

De minizoomkijker lijkt het aangewezen hulpmiddel ter beantwoording van een vraag als: bevindt zich in dit weiland een haas? Met een vergroting van zeven maal scannen we de grasvlakte in brede banen, bij een bruine vlek houden we halt en schakelen we staploos door naar vijftien - en zien dan geen haas maar iets wazig bruins. Weer scherpstellen, waarbij het beeld nog heftiger gaat trillen en de haas alle kanten op lijkt te springen. Of het stuk hout. Kortom: zo'n grote, zware, niet-zoombare 750 of 840 verrekijker heeft ook wel wat. Maar om permanent in je jaszak te hebben is de Mini-Zoom-Kijker (zoals de importeur het spelt) winnaar op veel fronten.

De Tasco Mini-Zoom-Kijker wordt geïmporteerd door en is te bestellen bij Pro-Idee. Tel: 0161-459933. Prijs: ƒ229.

    • Michiel Hegener