De een geldt als een machtsbeluste ...

De een geldt als een machtsbeluste meester-tacticus, een ander predikt pacifisme en weer een ander zat in de Bijlmerbajes. Tien hoofdrolspelers in het conflict in Joegoslavië, geschetst door Coen van Zwol.