Ziekenhuizen bezorgd over eeuwwisseling

Ziekenhuizen maken zich zorgen om de aanstaande millenniumwisseling. Zo is 41 procent van de ziekenhuizen van plan om eind dit jaar uit voorzorg minder patiënten op te nemen, en overweegt 16 procent dit nog. Volgens 43 procent van de ziekenhuizen neemt een opname op 1 januari 2000 extra risico's met zich mee. Dat blijkt uit een enquete die Zorgverzekeraars Nederland medio februari uitvoerde onder 57 ziekenhuizen, ruim de helft van de ziekenhuizen in Nederland.

Woordvoerder R. Huisman van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen bevestigt dat de ziekenhuizen vlak voor de eeuwwisseling minder patiënten willen opnemen, maar benadrukt dat het daarbij niet slechts gaat om mogelijke automatiseringsproblemen. ,,Dat doen we elk jaar, minder mensen opnemen rond de jaarwisseling. Veel mensen willen dan helemaal niet opgenomen worden, omdat ze bij hun familie willen zijn. En dat geldt ook voor personeel.'' Huisman verwacht dit jaar, wegens de millenniumwisseling, een `enorme hectiek'. Mensen die normaal afhankelijk zijn van mantelzorg (familie en vrienden), kunnen volgens hem zonder hulp komen te zitten als die vrienden aan het feesten zijn. Ziekenhuizen zullen een deel van die mensen moeten opvangen, denkt Huisman. Het Milennium Platform Zorg, dat de aanpak van het milenniumprobleem in zorginstellingen coördineert, adviseert ziekenhuizen nu al te overleggen met thuiszorginstellingen en verpleeghuizen in de regio, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over de opvang van die groep.

Uit de enquête van ZN blijkt dat 63 procent van de ziekenhuizen zich wat automatisering betreft vooral zorgen maakt om externe leveranciers, zoals water- en stroomvoorziening. Huisman bevestigt dit. Over de eigen automatisering van ziekenhuizen is hij minder bezorgd, al is er ,,best nog een grote klus te doen''.