Winst ING in bankdivisie gehalveerd

De financiële brandhaarden in de wereld hebben de nettowinst uit de bancaire activiteiten van ING vorig jaar bijna gehalveerd. Door de onzekere omstandigheden geeft de bank-verzekeraar geen winstprognose.

Dit heeft ING vanmiddag bekendgemaakt. Het financiële concern realiseerde als geheel een winstgroei van 21 procent waardoor het nettoresultaat op 5,88 miljard gulden kwam. Deze groei is mede een gevolg van de bijdrage van enkele overnames en van incidentele meevallers. De operationele winst, exclusief eenmalige baten en lasten, daalde met 3,5 procent tot 4,6 miljard gulden.

De winst per aandeel steeg met 19 procent tot 6,26 gulden. Met dit resultaat voldoet ING aan de vorig jaar bijgestelde prognose van ten minste 15 procent winstgroei. Voordat de crisis in Latijns Amerika en Rusland uitbrak, ging ING nog uit van een winstgroei van 30 procent.

De grootste eenmalige meevaller voor ING (833 miljoen gulden) betreft de verkoop van een Amerikaans schadebedrijf. Verkoop van een belang in telecombedrijf Libertel leverde 445 miljoen op. Voorzieningen tegen de lage rente vergden 331 miljoen terwijl het Calamiteitenfonds Millennium 130 miljoen kostte.

Het concern maakte vanmiddag ook bekend dat bestuurder E. Kist is benoemd tot vice-voorzitter van de ING-Groep. Het ligt nu voor de hand dat de 55-jarige Kist, die tevens directievoorzitter is van Nationale-Nederlanden, de opvolger wordt van G. van der Lugt, die tot volgend jaar bestuursvoorzitter is. Ook Van der Lugt werd benoemd tot vice-voorzitter voordat hij voorzitter werd.

De operationele winst van de bankenpoot liep, vooral als gevolg van de financiële crises in Rusland en Latijns Amerika, met ruim 22 procent terug tot 1,6 miljard gulden. Wanneer eenmalige baten niet worden meegerekend, bedroeg de daling zelfs 48 procent tot 1 miljard gulden. ING maakte eerder al bekend voor de problematische regio's een voorziening van 1 miljard gulden te hebben uitgetrokken. In het afgelopen jaar heeft de bank nu in totaal 2 miljard gulden opzijgelegd voor probleemleningen. Behalve door de voorzieningen hebben ook handelsverliezen (ING Barings) de winst aangetast. In het effectenbedrijf leed ING een verlies op de eigen handel van 228 miljoen gulden. In 1997 werd nog een winst van 1,5 miljard gulden geboekt. Bij de valutahandel verdrievoudigde de winst tot 753 miljoen gulden.

De verzekeringstak realiseerde afgelopen jaar een winstgroei van 49 procent tot 4,25 miljard gulden. Zonder eenmalige baten steeg het resultaat met 24 procent tot 3,6 miljard gulden, vooral dankzij hogere beleggingsresultaten.

Het totale vermogen dat zich onder het beheer van ING bevindt steeg met 45 procent tot 558 miljard gulden. De koers van het ING-aandeel daalde na de bekendmaking van de resultaten met 40 eurocent tot 50,80 euro.