Winst DaimlerChrysler

DaimlerChrysler heeft in 1998 zeer goede resultaten behaald. De nettowinst van het in november vorig jaar gevormde Duits-Amerikaans autoconcern steeg met 19 procent tot 4,8 miljard euro (10,5 miljard gulden). Over het voorafgaande jaar, toen nog geen sprake was van fusie, bedroeg de nettowinst ruim 4 miljard euro. De omzet steeg vorig jaar met 12 procent van 117,5 tot 131,7 euro. Ook voor 1999 is het concern optimistisch over de groei van zowel omzet als winst.