Privatisering stroomsector kan doorgaan

De privatisering van de stroomsector kan doorgaan. Voorwaarde is dat vier productiebedrijven (Una, Epon, EPZ, en EZH) de verdeling van onrendabele kosten uit het verleden accepteren. De aandeelhouders van bedrijven moeten afzien van juridische procedures tegen die verdeling. Elk bedrijf dat voldoet aan die voorwaarden kan steun tegemoetzien en toestemming krijgen voor privatisering. Daarmee is voor het Amerikaanse stroombedrijf Reliant de weg vrij een belang te nemen in Una. Gisteren stemde de Kamer in met deze benadering. Vorige week wilden VVD, D66 en PvdA minister Jorritsma van Economische Zaken verbieden in te stemmen met gedeeltelijke privatisering. De Kamer wilde duidelijkheid van alle bedrijven en aandeelhouders voordat er maar een cent steun zou volgen. (ANP)