Premier Kok: `Er valt met Miloševic niet te praten'

Letterlijke fragmenten uit de verklaring die premier Kok gisteren in de Tweede Kamer aflegde over de oorlog in Kosovo:

,,De Nederlandse regering heeft met de grootst mogelijke teleurstelling moeten vaststellen dat er, na alle inspanningen die waren verricht, helaas geen andere weg was om president Miloševic tot inkeer te brengen dan de weg van militaire actie. (...) Nederland draagt de verantwoordelijkheid om daaraan in de opeenvolgende fasen naar vermogen bij te dragen. (...)

,,Vanmiddag, maar natuurlijk ook tijdens de afgelopen dagen, is veel aandacht geschonken aan dit afschuwelijke dilemma dat zich als volgt laat verwoorden: de NAVO heeft – met een volle verantwoordelijkheid van Nederland daarbinnen – gekozen voor het luchtwapen. Er was ook geen alternatief. Daarover kan geen twijfel bestaan. (...) Intussen deden en doen zich die humanitaire drama's voor. De regering behoort niet tot degenen die zeggen dat deze drama's zijn ontstaan door hantering van het luchtwapen. De heer Miloševic voerde al heel lang een eigen beleid en had eigen opvattingen. (...)

,,Leidt dit nu tot de conclusie dat wij niet verder moeten gaan op deze weg? Het kabinet is van mening dat de militaire acties van de NAVO moeten worden voortgezet totdat de heer Miloševic de Servische militaire acties beëindigt en zich werkelijk bereid toont te komen tot een vreedzame en duurzame oplossing. Voortzetting en intensivering van luchtaanvallen in NAVO-verband lijkt mij noodzakelijk. (...)

,,Het is duidelijk dat wij thans niet in een situatie verkeren waarin wij ons met een halve vage toezegging in de luren zouden laten leggen, onder verwijzing naar de mogelijkheid dat er dit of dat kan gebeuren. Wij kennen de streken van Miloševic. (...)

,,Wij hebben nu twee rondes in Rambouillet achter de rug en wij hebben tot twee keer toe moeten ervaren dat er met Miloševic gewoon niet te praten valt. En dan zeg ik recht uit mijn hart, als burger en als minister-president, dat wij met de grootst mogelijke teleurstelling vaststellen dat daarmee het doek gevallen is. (...)

,,Het is eigenlijk het failliet van wat je in een beschaafde – kun je dit woord nog wel gebruiken als het om Miloševic gaat? – in een normale situatie zou moeten kunnen bereiken in termen van het vinden van de weg naar vreedzaamheid, naar vreedzame verhoudingen, naar duurzame verhoudingen waarin je weer verder kunt met elkaar.

,,Wij zijn geschoffeerd door Miloševic, en vooral de mensen die hier nu het meest onder lijden. Dit woord is zelfs nog niet krachtig genoeg om de ernst van de situatie te typeren. Het is een welbewust optreden vanuit Belgrado. Nu zijn wij in actie gekomen, vol overtuiging; niet uit liefde, maar wel in de wetenschap dat er geen alternatief is. Het moment waarop wij zeggen dat het luchtwapen niet meer kan worden gebruikt en dat wij opnieuw in gesprek moeten gaan, zal een moment moeten zijn waarop spijkerhard is komen vast te staan dat het dan ook inderdaad tot een akkoord zal leiden, tot duurzame en houdbare afspraken.''