Oppositie vertrouwt uitkomst niet

De oppositionele fracties in de Tweede Kamer vertrouwen de voor Nederland gunstige financiële uitkomsten van de Europese Top, vorige week in Berlijn, niet helemaal.

Deze fracties vinden het vreemd dat alle landen van de Europese Unie, met uitzondering van EU-voorzitter Duitsland, vorige week zo tevreden uit Berlijn vertrokken.

De fracties van CDA, GPV, RPF, SP en GroenLinks vroegen daarom minister Zalm (Financiën) gisteren in een debat over de EU-Top om zo snel mogelijk met een schriftelijke specificatie te komen van de netto vermindering van ruim 1,4 miljard gulden in 2002 op de Nederlandse EU-bijdrage (100 miljoen meer dan vorige week in eerste instantie werd gedacht).

Een vergelijkbare specificatie vroegen zij over de gemaakte EU-financieringsafspraken voor de periode 2000 tot 2006 per land. Zalm beloofde daarmee spoedig te zullen komen.

De minister, die complimenten kreeg van de regeringsfracties, noemde het ,,kinderachtig'' dat het CDA het Nederlandse onderhandelingssucces in Berlijn niet ronduit erkende. Volgens CDA-woordvoerder Van den Akker had het kabinet ,,een mooie draai'' aan de afspraken van Berlijn gegeven en maakte de Kamer zich blij ,,met een dode mus''. Hij betoogde dat het regeerakkoord uitgaat van een bezuiniging op de EU-uitgaven van 1,3 miljard, maar dat Nederland in Berlijn dat resultaat slechts had gehaald als een saldo van meer inkomsten (onder andere uit de EU-structuurfondsen) en minder uitgaven.

Zalm sprak dat niet tegen, hij noemde de corresponderende bedragen respectievelijk 790 en 660 miljoen. Hij zei dat niet de gevonden wegen en middelen tellen, maar het eindresultaat telt. Volgens Zalm moet daarbij wel worden bedacht dat dit resultaat vergeleken moet worden met de financieringsvoorstellen die de Europese Commissie in haar Agenda 2000 had gedaan.

Premier Kok erkende dat tot 2006 uitgestelde hervormingen in de Europese landbouw tot een ongewenste vertraging leiden. Maar hij betwistte dat dit een probleem zal vormen bij de toetredingsonderhandelingen met landen als Polen, Hongarije en Tsjechië, die in 2003 EU-lid willen zijn. Juist de in Berlijn gemaakte afspraken maken de weg vrij voor institutionele hervorming van de Unie en uitbreidingsonderhandelingen, zei Kok.