OM Leeuwarden twijfelde en kwam met eigen mening

Het optreden van het openbaar ministerie in Leeuwarden in de zaak-Tjoelker heeft tot verbazing en verontwaardiging geleid.

Als het openbaar ministerie eerlijk was geweest, had het de zaak tegen Dennis S. (19), de vierde verdachte in de zaak-Tjoelker, geseponeerd. Dat zei gisteren raadsman E. Rotshuizen van de familie Tjoelker. Hij vindt dat het OM door de vervolging van S. de verwachting wekte dat er een straf tegen hem zou worden geëist. ,,De eis van vrijspraak kwam voor de familie en (Tjoelkers verloofde) Jennifer Zijlstra als een donderslag bij heldere hemel'', aldus Rotshuizen. ,,Ze zijn erg teleurgesteld en boos.''

Officier van justitie O. Brouwer gaf het toe: wanneer Zijlstra in december 1997 geen klacht bij het hof had ingediend tegen het niet-vervolgen van S. en Rotshuizen geen nieuw materiaal had verzameld, zou er gisteren zeker geen strafzaak tegen S. zijn geweest. S. liep de avond van 13 september 1997 met drie vrienden van zijn broer, die hij toevallig tegenkwam na een avondje stappen, op de Nieuwestad in Leeuwarden. Aan de overkant liep de groep-Tjoelker. Het kwam tot een vechtpartij, waarvan S. eerst nog dacht dat het ,,een geintje'' was. S. ontkent te hebben gevochten, niemand zag hem vechten met Tjoelker. Niemand herkende hem van een foto.

Het Leeuwarder gerechtshof speelde in de zaak-Tjoelker tot driemaal toe een opmerkelijke rol. In december 1997 gelast het hof de onmiddellijke invrijheidsstelling van S. Het OM besluit hem niet te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. De huidbeschadiging in de hals van Tjoelker is ,,mogelijk'' veroorzaakt door een schoenzool van een Nike Air zoals S. die bewuste avond droeg, stelt het gerechtelijk laboratorium. Maar het kan ook van straatmeubilair zijn.

Zijlstra dient over de niet-vervolging een klacht in bij het hof, dat heropening van het onderzoek gelast. Het OM besluit S. begin deze maand alsnog voor de rechter te brengen. De conclusie van de Britse sporendeskundige Barnett, vorig jaar december tijdens de hoger-beroepzaak, dat de huidbeschadiging in Tjoelkers hals is veroorzaakt door de afdruk van een schoenzool van een Nike Air, is ,,een nieuw gegeven'', stelt het OM. Ook weegt mee dat voor niet-vervolging toestemming van het hof nodig is, die vermoedelijk niet gegeven zal worden. Dit gezien het arrest waarin het S. als medepleger van het geweld tegen Tjoelker beschouwt. Opmerkelijk omdat S. tot dan toe nog nooit voor de rechter is geweest.

Toch is er twijfel bij het OM. De Leeuwarder hoofdofficier H. Brouwer geeft begin deze maand al toe dat het bewijs tegen S. ,,niet uitpuilt''. Wettig bewijs is wel te leveren, zegt hij. ,,Of het ook overtuigend is moet de rechter bepalen.''

Waarom S. dan vervolgen, terwijl er toch vrijspraak wordt gevorderd? Brouwer meent dat de ernst van het delict en het algemeen belang, dat gediend is met vervolging, in combinatie met het wettig bewijs dat te leveren is voldoende waren om S. te vervolgen. ,,Het bewijs is op papier rond te krijgen. Dan is het onze plicht, ook gezien de zwaarte van de zaak, die aan de rechter voor te leggen.'' Maar dat neemt niet weg dat het OM wel degelijk een eigen mening heeft, onderstreept hij. ,,En die is dat we niet de overtuiging hebben dat S. Tjoelker de fatale trap heeft gegeven. De deskundigen zijn het erover eens dat niet is aan te tonen dat het zijn bewuste Nike Airs zijn geweest, waarmee getrapt is. Daar komt bij dat niemand heeft gezien dat hij Tjoelker heeft getrapt en dat hij zelf stelselmatig ontkent.''