Nieuw wetsontwerp taakstraffen

Taakstraffen zijn volgens de huidige wetgeving alternatieve werk- of leerstraffen die (een deel van) een onvoorwaardelijke celstraf van maximaal zes maanden kunnen vervangen. Alleen de rechter mag ze aan volwassenen opleggen, mits deze ter zitting aangeven dat ze daarvoor in aanmerking willen komen.

In een nieuw wetsontwerp Taakstraffen, dat binnenkort wordt behandeld in de Tweede Kamer, promoveert de taakstraf van alternatief tot zelfstandige hoofdstraf. Voor een werkstraf geldt in het wetsontwerp nog steeds een maximum van 240 uur, ofwel een half jaar. Leerstraffen, zoals bijvoorbeeld een verplichte training in sociale vaardigheden, mogen voortaan voor maximaal 480 uur door de rechter worden opgelegd.

In het wetsontwerp Taakstraffen is een opvallende rol toebedeeld aan het openbaar ministerie: taakstraffen tot 120 uur mogen door het OM worden uitgedeeld. Het OM doet een verdachte het voorstel om strafvervolging als het ware `af te kopen' door een werk- of leerstraf uit te voeren. Zonder tussenkomst van de rechter. Amsterdamse steunfraudeurs krijgen deze `transactie' op proef aangeboden. Mogelijk kunnen ook andere delicten per transactie worden afgehandeld.