Gevaarlijke nucleair vervuiling Dounreay

De radioactieve vervuiling rondom de fabriek voor opwerking van kernafval in het Schotse Dounreay kan dodelijke gevolgen hebben. Die waarschuwing is gisteren door gezondheidsexperts van de overheid gegeven. De mogelijkheid dat mensen in aanraking komen met radioactieve deeltjes die op de stranden bij Dounreay zijn gevonden is klein maar niet te verwaarlozen, aldus het rapport van de Britse Commissie voor medische aspecten van straling in het milieu (Comare). De radioactieve deeltjes die al sinds de jaren '60 zijn aangetroffen, vormen een reëel gevaar, al is er geen realistisch bewijs voor overbrenging in menselijke weefsels, als oorzaak voor het toegenomen aantal gevallen van leukemie bij jonge mensen in Dounreay.

(Reuters)