Gaswet maakt markt vrij

Particulieren kunnen vanaf 2007 zelf bepalen bij wie ze hun gas kopen. Voor middelgrote gebruikers geldt dit vanaf 2002 en grote bedrijven mogen al dit jaar vrij een gasleverancier kiezen. De overheid verwacht geen verlaging van de gasprijs voor consumenten.

Met de Gaswet wil het kabinet na de elektriciteitssector ook de gasmarkt liberaliseren. Doel is een vrije in- en verkoopmarkt voor gas te creëren en de regelgeving zo gering mogelijk te houden.

De distributiebedrijven zullen tot die tijd een contract sluiten met de kleine gebruikers. Die behouden daarmee hun monopoliepositie om aan deze afnemers te leveren. Voorwaarde is dat zij dat voor een vooraf opgelegd maximumtarief doen, zodat de gebruikers die nog niet vrij zijn beschermd worden.

Het verschil met het vrijgeven van de stroommarkt is dat de toegang tot het centrale netwerk bij de gasmarkt onderhandelbaar is. Bij de stroomsector stelt een speciaal daarvoor ingestelde toezichthouder de tarieven vast. Bij de gasmarkt kunnen potentiële leveranciers, bijvoorbeeld buitenlandse gasbedrijven, in onderhandeling met de Gasunie en de distributeurs een transporttarief afspreken. De NMa toetst de tarieven. De liberalisering zal de Nederlandse overheid volgens het Centrum voor Schone Energie en Milieubeleid minimaal 200 miljoen gulden kosten.

Gaswetvia www.nrc.nl/Doc