Financieel debacle Gay Games: `geen schuldigen gezien'

Voor het financiële debacle van de Gay Games in Amsterdam zijn geen schuldigen aan te wijzen. Dat concludeert het accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers na vier maanden onderzoek.

Het rapport is nog vertrouwelijk. De woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Groen (Financiën) bevestigt de conclusie die het accountantsbureau trekt. De vraag is volgens haar echter of Groen en de bewindvoerders van de stichting Gay Games het eens zijn met deze conclusie. Op basis van dit rapport kunnen directeur M. Janssens of het stichtingsbestuur niet aansprakelijk worden gesteld.

Tijdens de Gay Games in augustus kwam al aan het licht dat directeur M. Janssens zijn bevoegdheden had overschreden en verplichtingen was aangegaan boven de honderdduizend gulden per keer. Hij had daar toestemming van het bestuur voor nodig. Maar ook de andere leden van de organisatie zouden meer hebben uitgegeven dan hen was toegestaan. Janssens werd twee dagen voor de opening van de Gay Games op non-actief gesteld. Maar destijds werd ook de vraag opgeworpen of het bestuur van de Stichting Gay Games wel zijn toezichthoudende taak goed had uitgeoefend. Ook KPMG, de accountant van de stichting, wist het debacle niet te voorkomen.

De stichting verkeert in surseance van betaling. De bewindvoerders hebben in het najaar de faillissementsaanvraag ingetrokken nadat de schuldeisers akkoord gingen met uitstel van betaling. Het tekort wordt nog steeds geschat op ruim zes miljoen gulden. De gemeente Amsterdam stelde tijdens de homospelen een overbruggingskrediet van vijf miljoen gulden ter berschikking om het evenement te redden. De gemeente was ook al sponsor voor een miljoen gulden.

Opvallend is dat het college van B en W op 8 oktober de Federation of the Gay Games 56.000 dollar heeft betaald om een faillissement te voorkomen. Dit geld had de internationale federatie tegoed van de Stichting Gay Games. Burgmeester Patijn en wethouder Groen vonden dit nodig omdat anders de homospelen in Sydney in 2002 in gevaar zouden komen. De organisatie in Australië klaagt volgens een artikel in Vrij Nederland over gebrek aan animo bij financiers als gevolg van het Amsterdamse debacle.

De gift is opvallend omdat de gemeenteraad in augustus juist had bepaald dat er boven de vijf miljoen geen extra gemeentegeld meer mocht worden betaald. De raad is niet over de betaling ingelicht. Volgens de woordvoerder van Groen was de 56.000 dollar gedekt door een schenking van 250.000 gulden van KLM. Maar over de schenking is inmiddels juridisch getouwtrek ontstaan.

Voor de driehonderd kleine schuldeisers wordt het steeds onzekerder of ze nog iets van hun geld terugzien. In ieder geval zal eerst de rekening van de bewindvoerders zelf en van PriceWaterhouseCoopers (circa een kwart miljoen gulden) moeten worden betaald.