China zet stap in richting van WTO

China heeft deze week belangrijke concessies gedaan in koortsachtig diplomatiek overleg met de Verenigde Staten over toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Amerikaanse handelsminister William Daley en de speciale handelsafgevaardigde Sharlene Barshefsky omschreven gisteren in Peking de beloften van China's hoogste politieke leiders als ,,belangrijke schreden voorwaarts'' die toetreding binnen handbereik zouden brengen.

Maar beiden zeiden ook dat nog veel obstakels resten en dat een overeenkomst tijdens het bezoek van premier Zhu aan de VS, over iets meer dan een week, niet is gegarandeerd. China is beducht voor de volledige openstelling van zijn relatief jonge en onderontwikkelde markt en wenst alleen toetreding tot WTO onder soepele voorwaarden. De VS en de EU gaan daar niet mee akkoord.

Uit het pakket van concessies dat China de afgelopen weken zou hebben gedaan, blijkt dat de VS de WTO-onderhandelingen vooral gebruiken voor het bewerkstelligen van de Amerikaanse belangen in China. Hoewel de details nog niet geheel bekend zijn, lijken in eerste instantie de Amerikaanse telecom-, verzekerings- en bankondernemingen profijt te hebben van de gedeeltelijke markttoegang die China buitenlandse ondermers via Daley heeft beloofd. De VS hebben groot belang bij de toetreding van China tot de WTO, omdat het orgaan Chinese ondernemers een internationale standaard oplegt die bevorderlijk is voor het dichten van het omvangrijke handelstekort (57 miljard dollar op jaarbasis) tussen de VS en China.

China heeft de afgelopen dagen besloten tot de voorzichtige opening van een aantal van zijn sleutelindustrieën. Zo is China bereid om zijn monopolie op de telecom-markt nog verder op te geven. Naar verwachting presenteert Daley morgen een akkoord ter waarde van 500 miljoen dollar over de aanschaf van een met Europa concurrerend Amerikaans mobiel telefoonnetwerk. Voorts hebben Amerikaanse fimproducenten de verwachting uitgesproken dat China zijn importquotum voor Amerikaanse speelsfilms zal uitbereiden van 10 tot 17 films per jaar.

Buitenlandse banken, die al jaren wachten op toegang tot de lokale Chinese financiële markt voor de levering van retail-diensten, zouden via een systeem van de geleidelijkheid, binnen acht jaar hun zin krijgen. Tot op heden heeft een beperkt aantal buitenlandse banken alleen toestemming voor de levering van diensten in Chinese yuan aan bedrijven die vanuit het buitenland zijn opgezet. Ook buitenlandse verzekeraars is meer toegang tot de Chinese markt beloofd.Dergelijke activiteiten zijn tot dusver slechts geoorloofd voor veertien firma's in Shanghai en Guangzhou.

In het Amerikaanse congres groeit de roep China buiten de WTO te houden. Maar Washington acht dat onverantwoord.