Brussel: groei in EU tijdelijk omlaag

De Europese Commissie heeft de verwachtingen over de economische groei in de Europese Unie dit jaar naar beneden bijgesteld. Vorig najaar verwachtte zij voor 1999 nog een groei van 2,4 procent. Nu gaat de commissie uit van een groei van 2,1 procent.

De economische teruggang zal echter volgens de commissie slechts kort duren. Voor volgend jaar wordt alweer een groei verwacht van 2,7 procent. De groei in Nederland zal 2,3 procent worden. Vorig jaar bereikte Nederland nog een groei van 3,7 procent. In 2000 zal Nederland volgens de verwachtingen weer op 2,7 procent komen.

In de elf landen van het eurogebied zal de groei dalen van 3 procent vorig jaar tot 2,2 procent in 1999. Dat is 0,4 procentpunt lager dan volgens de verwachtingen van vorig najaar. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) schatte vorige week de groei in het eurogebied voor dit jaar op 2 procent, dat is 0,1 procentpunt minder dan de prognose vorig najaar.

De somberder verwachtingen voor dit jaar zijn vooral het gevolg van de teruggang van de economische groei in Duitsland en Italië. Voor Duitsland, de grootste economie van de EU, verwacht de Europese Commissie dit jaar een groei van 1,7 procent. Vorig najaar was de raming nog 2,2 procent. De raming van de Italiaanse groei voor dit jaar is teruggeschroefd van 2,1 procent naar 1,6 procent. De teruggang van de Franse economie zal iets minder zijn. De commissie heeft de raming van vorig najaar van 2,6 procent teruggebracht tot 2,3 procent.

De inzinking is volgens de commissie vooral het gevolg van teruggelopen export naar Azië en Zuid-Amerika. De commissie verwacht een snel herstel, omdat het dieptepunt van de wereldwijde financiële crisis achter de rug zou zijn en de EU vrijwel geen inflatie heeft en historisch lage rentetarieven kent. Bovendien hebben de Europese consumenten nog steeds een groot vertrouwen in de economie.

De Europese Commissie verwacht dat de werkloosheid in de EU volgend jaar zal zakken tot 9,2 procent. Op het ogenblik is die werkloosheid nog 9,6 procent. In twee jaar tijd zullen er volgens de commissie 2,5 miljoen banen bijkomen. De werkloosheid bereikte in de EU in 1994 een hoogtepunt met 11,4 procent. Hoewel de Europese Commissie demissionair is en daarom geen politieke initiatieven neemt, heeft zij toch economische richtsnoeren voor de lidstaten opgesteld. Deze richtsnoeren worden aan de de staats- en regeringsleiders van de EU voorgelegd tijdens de top in juni in Keulen. In die richtsnoeren dringt de commissie er bij Nederland, Italië, Frankrijk en Duitsland op aan om beter te letten op de budgetdiscipline.

In de hele EU zal het begrotingstekort dit jaar niet beneden het niveau komen van vorig jaar (1,5 procent van het bbp). In het eurogebied is er sprake van een daling van 2,1 naar 1,9 procent. Nederland had vorig jaar 0,9 procent en verwacht voor dit jaar een stijging tot 1,6 procent. Het Nederlandse budgettekort zou volgend jaar weer zakken naar 1,3 procent.