Borst bepleit tijdelijk verbod transplantatie

Minister Borst (Volksgezondheid) wil nu toch een tijdelijk verbod op het transplanteren op mensen van dierlijke organen. Dit moratorium geldt niet voor het wetenschappelijk onderzoek dat de xenontransplantatie technisch en medisch mogelijk moet maken.

Ook is Borst bereid een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van xenontransplantaties te beginnen, zo bleek gisteren tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De toezegging van de minister volgde toen een ruime meerderheid in de senaat het pleidooi van het Kamerlid Dees (VVD) voor een moratorium leek te steunen.

Borst had vorig jaar, in een `planningsbesluit' dat de orgaantransplantaties reguleert, aangegeven dat xenontransplantaties zijn toegestaan. Daadwerkelijke uitvoering zou afhankelijk zijn van het advies van een toetsingscommissies. Volgens Borst, die het betreurde de xenontransplantatie in het besluit genoemd te hebben, zou deze commissie een afdoende barrière vormen zolang de risico's van deze transplantaties (zoals grote afstotingskans en de kans op niet te controleren ziekteverschijnselen en -epidemieën) niet kunnen worden beheerst.

Dees, die in de Raad van Europa mede aan basis stond van een daar in januari afgekondigd moratorium op de klinische-toepassing, vond dit onvoldoende. Hij vindt dat het uiteindelijk de politiek hoort te zijn die beoordeelt of xenontransplantatie wenselijk en mogelijk is. Want behalve de enkele afweging of xenontransplantaties technisch mogelijk en medisch aanvaardbaar zijn gaat spelen er ook ethische kwesties. Zo kan aan de orde komen of het toegestaan is voor xenotranplantaties, gewenst om het tekort aan menselijke organen op te kunnen lossen, varkens genetisch zó te manipuleren dat de afstoting van de organen in de mens wordt beperkt en bijvoorbeeld het varkenshart geschikt is voor overplanting. Op dit moment worden dikwijls van varkens afkomstige hartkleppen gebruikt.

Eind vorig jaar weigerde Borst een groot van de Tweede Kamer, die toen ook aandrong op een moratorium, tegemoet te komen. Volgens de minister zou dat in de praktijk geen verschil maken met haar oplossing een commissie daarover te laten beslissen. Bovendien zou een moratorium een `uiting van wantrouwen' egenover de commissie zijn, aldus Borst.